Ettevõttest

R&A Varad

R&A VARAD OÜ pakub Teie korterelamule või ärihoonele professionaalset ja kliendisõbralikku kinnisvarahaldus- ning hooldusteenust. Samuti pakume maakler- ja remonditeenust.

Meil on kindlad ja usaldusväärsed koostööpartnerid, misläbi suudame tagada klientidele rahulolu ja kindluse seoses pakutavaga. Meile on tähtsad kõik kliendid. Meie tugevuseks on kvaliteet, kiirus, põhjalikkus, tähtaegadest kinnipidamine, ladus koostöö ning asjatundlikud töötajad.

Meie põhimõte on olla paindlik ja professionaalne. Lähenedes iga kliendi soovidele individuaalselt, saavutame ladusa koostöö läbi maksimaalsed tulemused. Täidame õigeaegselt ja korrektselt kõik kokkulepped. Tagame meie valdusesse usaldatud kliendiinfo konfidentsiaalsuse, kandes selle eest hoolt kõigi mõistlike vahenditega.

Pakume klientidele ka lisa- ja hooajateenuseid, nagu nt akende pesu, ehitus- või remondijärgne suurpuhastus jne.

Meilt saate küsida pakkumise nii mõne üksiku kui ka kõikide haldus- ja hooldusteenuste osutamiseks.

R&A VARAD juhatajale Reigo Rannule on väljastatud Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liidu atestaat nr 107097.
Reigo Rannu on läbinud kinnisvara korrashoiu pädevuskursuse (tunnistus nr 201505 026).
Reigo Rannu on KredEx SA poolt akrediteeritud korterelamute rekonstrueerimise tehniline konsultant.