Tehnohooldusteenus

Tehnohooldusteenus

Tehnohooldusteenus hõlmab ennetuslikke, plaanilisi või tingimuslikke tegevusi, et tagada hoone osade ja tehnosüsteemide jätkuv kasutus ning funktsioneerimine. 

Hooldusteenus võimaldab regulaarselt tehtavate ülevaatuste kaudu hinnata tehnosüsteemide ning hoone olukorda ja selgitada välja remonditööde läbiviimise vajadused ja mahud. Järjekindel hooldus annab hea ülevaate süsteemide hetkeolukorrast ning aitab vähendada ehitus- ja remonttööde kulusid! Tehnohoolduse käigus peetakse hooldusraamatut. Hoolduse käigus ilmnenud remondivajadusel koostatakse remonttööde kalkulatsioon. Tööd tehakse pärast kalkulatsiooni kinnitamist tellija poolt.