Raamatupidamisteenus

Raamatupidamiseteenus võimaldab hoida igakuiselt ühistu/ühisuse raamatupidamise korras vastavalt Eesti heale raamatupidamistavale.  Raamatupidamisteenus hõlmab kogu vajalikku jooksvat raamatupidamist, alates algdokumentide kontrollist ja töötlemisest ning arvete koostamisest ja väljastamisest korteriomanikele kuni aruannete/deklaratsioonide koostamise ja esitamiseni.

Teenused:
1. Korteri mõõtjate andmete vastuvõtmine, fikseerimine ja töötlemine
2. Tulude ja kulude arvestus ning elamu ekspluatatsioonikulude jaotamine
3. Makseteatiste/arvete koostamine
4. Elamu maksukohustuste korraldamine (tarnijad/hankijad)
5. Arvete edastamine (elektron)posti teel
6. Laekumiste jälgimine ja võlgnevuste arvestuse pidamine
7. Võlglaste nõustamine
8. Võlgnevuste likvideerimisega seotud maksegraafikute koostamine
9. Võlglaste aruande koostamine
10. Remondifondi aruande koostamine
11. Muude aruannete koostamine
12. Korterelamu majandusperioodi aruande koostamine
13. Korterelamu majandusaasta aruannete koostamine ja elektrooniline esitamine Äriregistrile
14. Pangateenuste korraldamine ja otsekorraldusnõuete esitamine
15. Korterelamu  näitude registri pidamine
16. (Üld)elektritariifi arvestus
17. Maksude ja  põhivara arvestus
18. Selgituste andmine arvete ja  kuluridade sisu kohta
19. Aruandlus Maksuametile ja teistele riiklikele institutsioonidele
20. Esindamine Maksu- ja Statistikaametis
21. Rendi- ja/või üürilepingute olemasolul rentnikele/üürnikele rendi-/üüriarvete väljastamine
22. Dokumentide säilitamine