Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis välja töötatud määruse järgi on korterelamute rekonstrueerimise toetuse saamiseks vajalik tehnilise konsultandi olemasolu. Korteriühistu esindaja peab sõlmima lepingu tehnilise konsultandiga või ettevõtjaga, kelle kaudu osutab tehniline konsultant teenust, välja arvatud juhul, kui taotleja ei saanud temast sõltumatutel põhjustel ühtegi pakkumust. Mõistlik on kaasata tehniline konsultant juba enne projekteerimise hanget. 
 Tehniline konsultant peab pakkuma sõltumatut teenust. Tal ei tohi olla majanduslikke huvisid ettevõtjate suhtes, kes on teiste osapooltena kaasatud rekonstrueerimisprotsessi nagu projekteerija, ehitaja jne.

Korterelamute KredEx SA rekonstrueerimistoetuse põhitingimused:

  • Toetust saab taotleda enne 1993. aastat ehitatud korterelamu korrastamiseks, milles on korteriühistu või mis on tervikuna kohaliku omavalitsuse üksuse omandis.
  • Toetust saab 30% Tallinnas ja Tartus 40% Tallinna ja Tartuga külgnevate valdade asustusüksustes, kus kinnisvara taotluse esitamisele eelneva aasta turuväärtus on Maa-ameti tehingute andmebaasi andmetel kõrgem kui 500 €/m2, ja Elva linnas, Haapsalu linnas, Keila linnas, Kohila alevis, Kuressaare linnas, Maardu linnas, Otepää linnas, Paikuse alevis, Pärnu linnas, Rakvere linnas, Rapla linnas, Sauga alevikus, Uuemõisa alevikus ning Viljandi linnas. Ülejäänud Eestis saab toetust 50%.
  • Toetust saab taotleda ainult nendele rekonstrueerimistöödele, mis on kajastatud nõuetekohases põhiprojektis.’
  • Rekonstrueerimistöödega ei tohi alustada enne rahastamise otsuse saamist.

Lisateave akrediteeritud konsultandilt Reigo Rannult, tel 56 240 120 või e-post rannu@ravarad.ee.